Foreløpig oversikt smakinger vår 2018

Vi er litt sent ute med informasjon og oppstart pga mange andre avtaler og opptatte helger, men har planlagt 4 arrangementer før påske. Som vanlig kommer informasjon ut ca 1 uke før hvert arrangement. Datoene er fastsatt, og så får vi ta noen små forbehold om tematikkene for de to siste som ligger litt frem i tid.

Etter påske er det aktuelt å ha to smakinger til. Dato og tema ikke fastsatt. 

28. Januar: Jura med et utvalg røde og hvite.

11. februar: Rød Burgund 2015 basert på spesialslipp i begynnelsen av februar

4. Mars: Tema til diskusjon, men vi har mange kandidater. Siste helg i vinterferien, men erfaring har vist at det pleier å gå bra. Helga før er umulig pga samme, og utsetter vi det ytterligere, blir det bare 3 arrangementer før påske…

18.mars: Arbeidshypotesen er Sør-Afrika. Vi har fått hånd om (i hvert fall er bestillinger bekreftet) en del av de meget omtykte Sadie-vinene fra siste slipp, og sammen med andre viner som er samlet bør dette kunne gi grunnlag for en meget fin smaking.