Arrangement

Klubben har holdt en rekke arrangementer gjennom årene. For å se bredden i klubbens aktiviteter vil du finne en oversikt over gjennomførte arrangementer de senere år. Oversikt over arrangementer. Pandemien har lagt noen begrensninger på aktivtetsnivået i 2020 og 2021.

Her vil vi også legge inn en link til nye arrangementer for det gjeldende år etter hvert som de fastsettes.

Trykk på Arrangement Årsoversikter så får du en løpende oversikt over klubbens historikk – den er nok ikke komplett helt tilbake til starten dessverre!

Bergens eldste vinklubb