Tidligere styrer

2011

Odd Rydland, formann
Jostein Alme
Olav Rønneid Hansen
Jan Berger Henriksen
Gunnar Karlsen
Lars Jørgen Rygh
Ole Martin Skilleås

Bergens eldste vinklubb