Medlemskap

Vitis Bergensis er en åpen forening som tar opp nye medlemmer kontinuerlig. Medlemmer får invitasjoner til alle smakinger fritt tilsendt pr epost. En får også fortrinnsrett til klubbens arrangementer.

Årsmøtet i 2012 fastsatte medlemskontingenten for 2012 til kr 200 (uforandret).

I tråd med våre vedtekter er Vitis Bergensis en ideell organisasjon uten økonomisk interesse i vinhandel.

Vil du ha mer informasjon om medlemskap kan du ta kontakt med:

Odd Rydland
Bjøllebotn 160
5026 Nestun
Tlf 55 92 93 35
E-post: odd.rydland@bi.no

Klubbens kontonummer: 3624.52.52026

Bergens eldste vinklubb