Om oss

Hvem er vi?

Vitis Bergensis er en boblende forening full av alle slags festlige mennesker.

Her finner du ung og gammel, kvinne og mann, høy og lav, nybegynnere og profesjonelle vinsmakere og vinskribenter.

Det vi har felles er vin, mat, glede og et berusende humør.

Fra starten som en ung noe ekskluderende «ekspertgjeng» har vi utviklet oss til å bli en skikkelig forening og en meget god vinskole.

Vi tilbyr blant annet ett profesjonelt og hyggelig opplærings tilbud som gir alle en «flying start» inn i vinens verden.

Vitis Bergensis har egne vedtekter!

Vitis Bergensis er en ideell forening

Vitis Bergensis er ikke bundet opp til noen form for kommersiell virksomhet.

Styremedlemmer og arrangører driver uhonorert arbeid.

Arrangementer i Vitis Bergensis er selvbærende. Deltagerne betaler de reelle kostnadene.

Vitis Bergensis avholder årsmøter hvor alle betalende medlemmer er stemmeberettigede.

Styret er et administrativt organ. Alle medlemmer kan delta i klubbens drift og avholde arrangementer.

Bergens eldste vinklubb