California Pinot Noir-Smaking 11.10.2015

Det har blitt skrevet mye i det siste om de nye pinot noir-vinene laget av eksentriske småprodusenter i det nordlige California. Det nye og uamerikanske ved disse vinene er at de produseres i små kvanta, det blir brukt spontangjæring og null filtrering og alkoholnivåene er på europeisk nivå.  Få av disse vinene fantes i Norge før i fjor høst. Da hadde Vinmonopolet et stort slipp av en mengde nye toppviner som bare var tilgjengelig i små kvanta.

Mange av vinene kommer fra Anderson Valley og Sonoma Coast. Anderson har fått kallenavnet «syredalen», som både henspiller på de gamle hippienes bruk av LSD og i denne sammenheng den naturlige syren som skapes i druene i den kjøligste biten av dalen. Anderson Valley og de vestligste delene av Sonoma Coast er begge regnet som kaldklimasoner hvor nattetemperaturen i vekstsesongen ofte nede i 12-13 grader. Mange pinot noir-viner herfra anses nå blant de beste i verden, og langt billigere enn tilsvarende kvaliteter fra Bourgogne.

Spesialinnkjøper Per Mæleng på Vinmonopolet beskriver vinstilen som kjølig, presis, klar og frisk. En rekke av de mest interessante produsentene produserer lite vin, i mange tilfeller bare noen hundre kasser fra hver vinmark og ofte er storparten av produksjonen reservert private kunder og enkelte restauranter.

Vitis har klart å sikre seg en god del av disse vinene og hele 14 av de 18 vinene er fra enten Anderson Valley eller Sonoma Coast. På smakingen får vi også besøk av Marcel Sandberg og Pål Dahle fra vinimportfirmaet Tramontane som importerer majoriteten av vinene på smakingen. Dette er kjemikere som har forelsket seg i en håndfull californiske viner på feriereiser og gjort det til sin misjon å gjøre disse vinene tilgjengelig for det norske folk. Vi får høre et foredrag om dette før smakingen.

Som Vitismedlem får du her en unik mulighet til å bli bedre kjent med disse vinene gjennom denne smakingen med foredrag.

Vinliste (mindre justeringer kan forekomme):

FRA OREGON:
1.1 Johan Vineyards Farmlands, WV 2011   219,-
1.2 Drouhin Laurence  2011                      ca. US$50
FRA CALIFORNIA:
ANDERSON VALLEY:
2.1 Anthill Farms Demuth vy2012         389,-
2.2 Anthill Farms AV2012                329,-
2.3 Knez AV 2012                        299,-

3.1 Radio-Couteau Savoy 2012            pris?
3.2 Copain Monument Tree 2012   499,-
3.3 Copain Les Voisins 2011             349,-

SONOMA COAST:
4.1 County Line Sonoma Coast 2013       299,-
4.2 Kutch Sonoma Coast 2012             349,-
4.3 Anthill Sonoma Coast  2012          349,-
4.4  Red Car Sonoma Coast PN 2012       359,-

5.1 Red Car Platt Vineyard 2012 499,-
5.2 Radio-Couteau Terra Neuma 2012      499,-
5.3 Occidental Cuvee Catherine 2012     539,-
5.4 Occidental Sonoma Coast 2012          759,-

RUSSIAN RIVER VALLEY:
6.1Scherrer Russian River 2010          369,-
6.2 Williams Selyem RRV 2010            599,-

Se også Vinforum 4.2015 som også har en smaking av California Pinot Noir.