Årsmøte 2019 – 24.03.2019

Det innkalles til årsmøte i Vitis Bergensis 24.3 kl 18.00 på Terminus.

I tråd med ønske på foregående årsmøte har vi arbeidet med å forenkle og tydeliggjøre vedtektene, se vedlagte forslag samt gjeldende vedtekter.

Sakskart vil bli som angitt i gamle og nye vedtekter.

Det vil bli avviklet en smaking kl 19.00 samme kveld, invitasjon til denne kommer.

Dersom det meldes inn saker fra medlemmene som vil kreve omfattende diskusjon, vil startpunkt for denne bli satt til 19.30, i motsatt fall ber vi alle prøve å holde seg til tidsrammene.

Vi er åpne for tilbakemeldinger her – men ber om forståelse for at årsmøter der 30 minutter går til de faste postene og en time går til eventueltsaker som ikke er meldt inn ikke er en god måte å drive klubben på, og at det heller ikke er mulig å ta viktige prinsipielle beslutninger basert på benkeforslag da slike bør være bekjentgjort for alle medlemmene før de tas opp til beslutning. Eventueltsaker bør være mindre saker og ikke prinsippdiskusjoner.

Alle innmeldte saker vil bli videreformidlet til medlemmene FØR møtet og vi oppfordrer alle til å engasjere seg, og vi hører gjerne fra medlemmene i forkant Vi justerer i så fall tidsrammene i tråd med ønsker fra medlemmene.

Se også vedlagt årsregnskap for 2019, samt kjellerliste pr årsskifte.

Denne mailen er sendt til alle betalende medlemmer i VB i 2018, samt til nye medlemmer tatt opp på slutten av året uten krav til kontingentinnbetaling for året.

Mvh styret i VB