VB Årsmøte 2017-03-26

Som vanlig velger vi å avholde årsmøte i forbindelse med en smaking. Erfaringsmessig er det svært vanskelig å samle medlemmene til et dedisert årsmøte, og styret vil også helst bruke sine knapt tilmålte kvelder til arrangementer i klubben. Merk at dette innebærer at nødvendige saker bør gjennomføres på en time. Dette er IKKE et forsøk på å legge lokk på større diskusjoner, og om medlemmer har viktige saker å drøfte så finner vi gjerne tid til et eget årsmøte. Vi treffes alltids på mail og om det er spesielle saker dere ønsker tatt opp – si fra.

Styret i 2016 bestod av Odd Rydland, Renato Bonafede, Ole Martin Skilleås, Lars-Jørgen Rygh, Gunnar Karlsen og Jan B Henriksen. Lars-Jørgen tar ikke gjenvalg. Lars-Jørgen har gjort mye verdifullt arbeid med arrangementer fra utenfor Europa. Det øvrige styret har mye av hovedinteressene sine innenfor den hellige treenighet Frankrike, Italia og Tyskland, og om noen kunne tenke seg å stille i styret med spesielt fokus på å bidra til arrangementer uten for dette området vil det være av stor interesse.

Saker om skal behandles er som følger:

 1.      Saker til dagsorden
  2.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
  3.      Årsrapport (kort orientering)
  4.      Regnskap 2016
  5.      Fastsetting av medlemskontingent for 2017
  6.      Valg av styre