Årsmøte 2016

Årsmøte i klubben – søndag 13.3 kl 18 – 19 på Terminus

Som vanlig velger vi å avholde årsmøte i forbindelse med en smaking (egen innkalling til denne kommer). Erfaringsmessig er det svært vanskelig å samle medlemmene til et dedisert årsmøte, og styret vil også helst bruke sine knapt tilmålte kvelder til arrangementer i klubben. Merk at dette innebærer at nødvendige saker bør gjennomføres på en time.

Dette er IKKE et forsøk på å legge lokk på større diskusjoner, og om medlemmer har viktige saker å drøfte så finner vi gjerne tid til et eget årsmøte. Vi treffes alltids på mail og om det er spesielle saker dere ønsker tatt opp – si fra.

Det er imidlertid få innspill til styret og vi opplever det som om medlemmene er fornøyd med virksomheten i klubben.  Om man burde hatt større aktivitet kan alltids diskuteres, men vi er vel noe nær kapasitet både når det gjelder lokaler, evne til å finne ledige helger (ferier, langhelger og annet skal avholdes også) og styrets kapasitet til å holde smakinger – skjønt om det praktiske lar seg organisere og noen ønsker å bidra enten innenfor eller utenfor styret er det alltids rom for å gjøre mer så lenge arrangementene trekker påmeldinger. Vi har en rekke arrangementer klar, og med 6 arrangementer fra nyttår og planlagt innen utgangen av april er aktiviteten høyere enn noen sinne.

Styret i 2015 bestod av Odd Rydland, Renato Bonafede, Ole Martin Skilleås, Lars-Jørgen Rygh, Gunnar Karlsen, Jan B Henriksen og Torleif Teigland. Torleif stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen det var snakk om i fjor har vel ikke vært aktiv og i mangel på andre innspill stiller det øvrige styret til gjenvalg uten andre planer enn å drive klubben på samme måte som tidligere.

Saker om skal behandles er som følger:

 1.      Saker til dagsorden
  2.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
  3.      Årsrapport (kort orientering)
  4.      Regnskap 2014
  5.      Fastsetting av medlemskontingent for 2015
  6.      Valg av styre

Sted: Hotell Terminus

Tid: Søndag 13 mars kl 18.00-19.00 – i forkant av Toskanasmaking kl 19.00 (innkalling til denne kommer senere).

Påmelding er ikke nødvendig, og kom innom om dere har anledning selv om dere ikke skal på smaking. Og om noen av dere melder dere på smakingen er det ikke møteplikt til årsmøtet kl 18.

Se vedlagte regnskap med oversikt over avholdte arrangementer i 2015, samt kjellerliste. Vi har en betydelig vinsamling, men det er nesten en forutsetning for å drive effektivt at vi kan samle vin over tid. Det er også en forutsetning for å kjøre smakinger med eldre viner uten å sprenge alle budsjetter at vi kan sitte på et lager vin over tid, og det faktum at vi har kunnet bygge opp en vinbeholdning er en vesentlig faktor for at vi kan drive med såpass høyt aktivitetsnivå som vi nå gjør.