Moden Barolo I og II – To smakinger – 2015-2016

Klubben har gjennom årene hatt flere smakinger av moden Barolo (og til dels også moden Barbaresco). Nå er kilden i ferd med å gå tom, og for å gi flest mulig klubbmedlemmer muligheter til å smake disse interessante vinene, har vi besluttet å gjøre det på følgende måte:

Det settes opp to smakinger på Terminus på henholdsvis Søndag 29.11 kl 19.00 (om en uke) og Søndag 14.2.2016 kl 19.00.

De vinene som vil bli fordelt på disse to smakingene vises under. Det vil bli like mange viner på begge smakingene, og de antatte «godbitene» fordeles jevnt – og uansett er det vanskelig å spå hvilke viner som vil være på topp når det er snakk om så gamle viner. Styret renonserer på sine rettigheter til deltagelse på begge smakingene (styremedlemmene får en valgfri plass på en av smakingene), og trekker vi fra Gunnar Karlsen (som er arrangør og har lagt en del ressurser inn i å skaffe disse vinene) og representant fra Terminus har vi dermed 31 plasser til fordeling på disse smakingene med utgangspunkt i 20 deltagere på hver.

Begge smakingene vil koste 800 kr, og påmelding skjer på følgende måte:

Interesserte svarer på denne mail. Dermed unngår vi også det lotteriet det kan være med telefonpåmelding på slike spesielle smakinger. Svarfrist tirsdag 24.11 kl 16.00. Deretter vil det blir foretatt en loddtrekning med utgangspunkt i at alle interesserte får plass på en smaking. Med mindre enn 31 interesserte vil alle dermed være sikret plass på en smaking og det vil i så fall  bli åpnet opp for «etterpåmelding» til den siste smakingen med prioritet til medlemmer som ikke var med på den frøste smakingen eller allerede er sikret plass på den andre. Det er med andre ord i så fall en viss angrefrist dersom man i ettertankens lys kommer på at dette vil man ha med seg. Ved påmelding av flere enn 31 kan vi dessverre ikke sikre at alle får en plass og det er vel en viss sannsynlighet for at plassene vil fylles opp. Tirsdag kveld vil det bli skrevet ut en liste og Gunnar og jeg trekker lapper.

De uttrukne får svar på epost i løpet av neste uke, sjekk derfor mailboksen mot slutten av uka!

I utgangspunkt må folk akseptere plass på den av disse to smakingene de trekkes ut på. Vi vil likevel ta et visst hensyn til tungtveiende argumenter som jobbrotasjon som gjør at en av datoene er umulig, eller at «bestemor fyller 100 den 14 februar og om jeg ikke stiller opp går jeg glipp av millionarven». Angi i så fall grunnen for at en av datoene prefereres i svaret så skal vi se hva vi får til.

Tilgjengelige viner:

Damilano Barolo 1952
Damilano Barolo 1961
Barolo 64 Giacomo Conterno
Barolo 64 Bartolo Mascarello
Caretta Barolo Cannubi Riserva Speciale 1969
Damilano Barolo 1967
Saverio Fontana Barolo 71
Saverio Fontana Barolo 1967
Renzo Seghesio Barolo 1978
Aldo Conterno Barolo Bussia 1978
Barolo Cascina Francia 1980 Giacomo Conterno
Patrito Barolo 89
Oddero Barolo 86

Monfortino Riserva 58 Giacomo Conterno
Borgogno Barolo Riserva 58
Oddero Barolo 58
Francesco Rinaldi Barolo 64
Prunotto Barolo Riserva 1964 650,-
Alessandria Barolo 1964 650,-
Barolo 1971 Mascarello Bartolo
Giuseppe Rinaldi Barolo Brunata Riserva 71
Montezemolo Barolo 79
Barolo 1981  Mascarello Bartolo
Conterno Fantino Colli monfortesi Barolo  1982
Pio Cesare Barolo 1988 650,-
Scarpa Barolo Tettimorra 1988
Pio Cesare Barolo 1983
Scarpa Campo delle Piane 1989
Barbaresco (Cavalieri del Tartufo) 1985 Giacosa Fratelli