Årsmøtereferat 2016

Referat fra årsmøte i Vitis Bergensis 2016

1.     Saker til dagsorden
2.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
3.      Årsrapport (kort orientering)
4.      Regnskap 2014
5.      Fastsetting av medlemskontingent for 2015
6.      Valg av styre

Sted: Hotell Terminus Søndag 13 mars kl 18.00-19.00

NB! Årsmøtereferat ikke skrevet?

Bergens eldste vinklubb