Årsmøtereferat 2002

Årsmøtet ble gjennomført på Hotel Augustin onsdag 13.2.2002 klokken 1900.
Elleve medlemmer møtte, og årsmøtet anså seg selv som beslutningsdyktig iht. vedtektene.

DISSE SAKER BLE BEHANDLET:

1.         Saker til dagsorden.  Ingen saker var innmeldt, og den videre behandling var av de saker som var meldt i innkallingen til årsmøtet.

2.        Godkjenning av innkalling og valg av møteleder og referent.  Innkallingen ble godkjent.
Det ble valg: Møteleder Odd Rydland, Referent Pål Magne Bakka

3.        Odd Rydland gav Årsrapport på vegne av styret:  Det var 11 smakinger i 2001; nemlig: Bordeaux 10 år etter, Bordeaux, 3 landsbyer i Côte d’Or, Barbaresco, Det ukjente Champagne, Barbera, Chablis og skalldyr, Østerrike, Nord-Rhône, Portugal, Sherry.  Dette anså Rydland var færre enn ønskelig, samtidig som det var det maksimale antall styret selv maktet å avvikle.  Styret ønsker sterkt at medlemmer engasjerer seg, slik at man dermed får opp antallet.  Styret ville gjerne takke Geir Gjerdrum, som bidro på 3 smakinger.

Antall medlemmer er ca 100 ved årsskiftet.  Etter kontroll av medlemslisten sommeren 2001 ble en rekke ikke-betalende medlemmer strøket, og man kom ned i ca 90 medlemmer.  Nå er antallet steget til ca. 115.  Rydland ser denne interessen som meget positiv, men mente samtidig at det finnes begrensninger for hvor mange medlemmer klubben kan ha og fortsatt fungere.  I dag inneholder vedtektene ingen begrensninger i antallet.  – Ulike sider av problemstillingen ble diskutert, ingen vedtak ble truffet.

Et medlem fremholdt at det var uheldig at en rekke smakinger var gjennomført på partalls helger, idet han alltid var forhindret da.  Styret ville ta hensyn til dette.

4.        Regnskapet for 2001 med noter ble gjennomgått.  Resultatnedgang fra kr. 13.206 i 2000 til kr. 7.479 i 2001 var i all hovedsak en konsekvens av at man iht. tidligere vedtak tillot at smakinger kunne gå med underskudd, og av den grunn ble nedgangen tatt til etterretning.  En viktig del av klubbens eiendeler er vinbeholdning, som er ført til innkjøpspris.  Beholdningen oppbevares hos Odd Rydland.  En beholdningsliste ble delt ut i møtet.  Regnskapet ble godkjent.

Det ble reist spørsmål hvorvidt vinbeholdningen er dekket av forsikring.  Odd Rydland tok på seg å kontrollere det, og ville i tilfelle manglende dekning tegne forsikring.

Kun én person, for tiden Odd Rydland, kan disponere klubbens konto.  Det skaper ryddighet, noe årsmøtet anså som en fordel.

5.        Medlemskontingent for år 2002 ble fastsatt til kr. 250,-.

6.        Valg av styre.  Det sittende styret var foreslått gjenvalgt.  Ingen motforslag innkom.  Styret ble gjenvalgt.

7.        Eventuelt m/ vinsmaking.  For resten av våren 2002 har styret planlagt smakinger fra Mosel, Toscana samt Burgund 1999.  Videre vil forsøkes avholdt et kurs i vinsmaking.

Høsten planlegges smakinger fra Alsace og Sør-Rhone.    Medlemmer som kan bidra med idéer og/ eller praktisk innsats oppfordres til å melde seg styret.

Det ble gjennomført smaking av fire viner, alle som blindsmakinger:

a.            Domaine Michel Lafarge, Volnay, Bourgogne Pinot Noir, 1993

b.           Fenocchio Riserva Bussia Monforte d’Alba, Barolo, 1993

c.            Domaine Esmonin Michel & Fille, Clos Saint-Jacques, Gevrey-Chambertin 1’er Cru, 1991

d.           Chateau Gruand Larose, Beycheville, St. Julien 1989.

Alle vedtak (se pkt. 2, 4, 5 og 6) var enstemmige.

Bergen, 18.02.2002

Pål Magne Bakka, referent

Bergens eldste vinklubb