Årsmøtereferat 2017

Årsmøte 2017, ble avholdt i Hotell Terminus

   1.      Saker til dagsorden
   1.      Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
   1.     Årsrapport (kort orientering)
   1.     Regnskap 2016
   1.    Fastsetting av medlemskontingent for 2017
  1.    Valg av styre

Søndag 26 mars kl 18.00-19.00 – i forkant av smaking kl 19.00

Det var 14 fremmøtte, så årsmøtet var stemmeberettiget.

Gjennomgang av årsrapporten

Under årsmøtet ble det prøvesmakt en Louis Pascal, Frouton Rosé, 2015, drue: Negrette

Smakinger

Det var avholdt 15 smakinger i 2016, hvorav en smaking var med en leverandør Dr. Loosen. Dette er årsmøtet fornøyd med. Smakingene avholdes på søndager, og det er det som passer best for klubbmedlemmene. De fleste smakingene er fulltallige.

Det er et ønske om å få til flere produsentsmakinger, men det virker som at dette er vanskelig i Bergen. Her må vi lære av Oslo, Stavanger og Trondheim, og utfordre kontaktnettene våre.

I tillegg har klubben vært medarrangør i 2 årlige messer i forkant av vinmonopolets sine vår og høstsmakinger.

Arrangementene har vært vellykket, og de blir nå videreført av Terminus sammen med Bergen Vinfest som hovedarrangører, men med rekruttering til messen via nettverkene til Vitis og ViniVest.

Klubben arrangerte også jubileumsmiddagen på Park Hotell Voss. Arrangementet ble godt mottatt, og det er ønskelig at dette gjentas. Se eget punkt under

PieVino/ Bergen Live arrangerer en del smakinger, så ved å følge med på Bergen Live er det mulig å delta på flere smakinger.

Regnskap

Målet etter fjorårets årsmøte var å prøve å subsidiere flere smakinger, for å trimme overskuddet, men dette har ikke lykkes. Klubben har en god økonomi, så forslaget var å øke på «sponsortrykket» på noen smakinger for å få tilgang til noen viner som sprenger økonomien på tradisjonelle smakinger.

Overskuddet fra enkeltsmakinger skyldes retur av korket vin. Målet for fremtidige smakinger med korket vin, blir å redusere kostnaden på de smakinger hvor det er flaskefeil.

Medlemsmasse

Det var 72 betalende medlemmer i 2016, og klubben er fornøyd med dette antallet. Dette har sammenheng at det er begrenset tilgang til smakingene. På smakingene deltar en kjerne av ca 30 medlemmer.

Kjellerlisten

Kjellerlisten ble ved en incurie utelatt, og denne er ettersendt til medlemmene. Volumet i kjelleren tilsvarer en gjennomløpstid på ca 4 år. Beholdningen har øket med ca 20 flasker.

Verdien av kjelleren har øket med ca 20.000.

For detaljer se regnskapet.

Fysisk ligger vinkjelleren hos Odd og Gunnar.

Kontingenten

Det er enighet om at kontingenten beholdes på 300 kr, og medlemmene oppfordres til raskt å betale, slik at vi skal slippe purringer.

Valg

Lars Jørgen har valgt å tre ut av styret, av kapasitetshensyn. Styret mister en god kapasitet på Nord- og Sør-Amerika, og takker Lars Jørgen for innsatsen.

Av hensyn til arrangement av smakinger og andre aktiviteter ønsker styret at Lars Jørgen blir erstattet. Heidi ble foreslått som nytt medlem, og hun ble også valgt inn.

Heidi er utdannet sommelier, og driver firmaet PieVino. Hun har også interesser for den «nye verden», og den kompetansen er kjærkommen i klubben.

Det nye styret består nå av; Odd Rydland (formann/ kasserer), Jan Berger Henriksen (Webmaster), Gunnar Karlsen (Kjellermester), Ole Martin Skilleås (styremedlem), Heidi Aas Kvalheim (styremedlem) og Renato Bonafede (referent). Styret beslutter i første styremøte hvordan de fordeler oppgavene i styret.

Tur  l Park

Det er flere av medlemmene som synes at en vintur til Park Hotell bør bli et årlig arrangement. Styret vil se på saken, og vurdere om dette skal arrangeres som dagstur, overnatting eller en kombinasjon. Februar ble sett på som et aktuelt tidspunkt.

Andre arrangementer

Klubben har tidligere arrangert middager for medlemmene, med subsidierte vinpakker. Dette krever imidlertid en medgjørlig restaurant og muligheter for å kombinere servering med et privat arrangement pga skjenkebevilgninger.

Dette er litt mer utfordrende, så da anbefales heller de winemaker dinners som arrangeres i Bergen.

Felles informasjon  l medlemmer

Det var ønskelig at klubben opprettet en infoside for medlemmene, hvor vi kunne dele reiseerfaringer,  gode og hyggelige leverandører og stedlige restauranter. Klubben ser ikke at de har kapasitet, men oppfordrer medlemmer, som kunne tenke seg til å ta denne utfordringen til å organisere noe inne på hjemmesiden vår.

Bergens eldste vinklubb